Informace o nás

Naše dlouholeté zkušenosti při oceňování majetku, které byly také jedním z důvodů jmenování společnosti Ministerstvem spravedlnosti ČR  znaleckým ústavem, jsou předpokladem pro poskytování kvalitních  služeb v těchto oblastech:

oceňování movitého i nemovitého majetku včetně velkých  investičních celků
ekonomické a organizační poradenství ve stavebnictví  a strojírenství

Ministerstvo spravedlnosti ČR zapsalo AREAS BRNO, spol, s r.o, do  prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny  a odhady nemovitostí, oceňování podniků, pro ceny a odhady  věcí movitých, elektroniky, elektrotechniky, strojů, zařízení a technologických celků.


Kontakt

AREAS BRNO spol. s r.o.

Vymazalova 2494/7
615 00 Brno


+420 548 212 658
+420 602 791 450